FAQ “Ik ben automobilist”

Aanmelden

Hoe kan ik mij inschrijven voor de Ring-Ring® FietsActie Almere?

Leuk dat je (vaker) op de fiets of e-bike naar je werk wil komen en je aan wilt melden bij ons fietsprogramma. Als werknemer kun je je inschrijven als je werkgever deelnemer is van de Ring-Ring® FietsActie Almere. Kijk even in het overzicht van alle deelnemende bedrijven. Staat je werkgever erbij? Vul dan hier je gegevens in en je ontvangt per e-mail een link naar het inschrijfformulier.

Kan ik mij ook inschrijven zonder dat mijn werkgever mee doet met de Ring-Ring® FietsActie Almere?

Nee, inschrijven kan alleen als je werkgever onderdeel uitmaakt van de Ring-Ring® FietsActie Almere. Staat je werkgever niet als deelnemende werkgever vermeld op deze lijst?  Dan kan je werkgever zichzelf aanmelden via deze link.
Andere optie is om je evengoed aan te melden en de gegevens van je werkgever met contactgegevens achter te laten. Wij nemen contact op met je werkgever. Zodra je werkgever mee wilt doen, nemen wij contact met je op zodat je alsnog mee kunt doen!

Beloning

Hoe kom ik in aanmerking voor de beloning?

De campagne loopt via de werkgever. Zodra de werkgever met ons samenwerkt, kunnen medewerkers zich aanmelden:

 • Alle werknemers kunnen meedoen: nieuwe fietsers (‘ik ben automobilist’) én bestaande fietsers (‘ik zit al op de fiets’). Echter alleen nieuwe fietsers komen in aanmerking voor een vergoeding als ze nu met de auto gaan en nu gebruik willen maken van de fiets voor minimaal 2 dagen of 4 ritten tijdens de spits (en ten minste 12 weken). Je aanmelding controleren wij bij jouw werkgever.
 • Je mag zowel binnen als buiten Almere wonen. De werklocatie moet wel in Almere zijn.
 • Beloning van deelname aan eindevaluatie wordt alleen uitgekeerd als de deelnemer ook de periode heeft gefietst met een minimum van 12 weken en gemiddeld twee keer per week.
 • Werknemers die al op de fiets gaan (‘ik zit al op de fiets’) komen niet in aanmerking voor de vergoeding maar kunnen wel deelnemen en dragen dan collectief bij aan een lokaal initiatief uit Almere en hun fietsritten tellen ook mee in het werkgeversoverzicht van project Almere.
Hoe hoog is de beloning?

De beloning voor de nieuwe fietsers (’ik ben automobilist) is als volgt opgebouwd:

 1. Aanmelden en invullen vragenlijst: €10,-
 2. Downloaden Ring-Ring app en min. 2 weken fietsen (ten minste de 2 dagen=4 ritten per week): €20,-
 3. Beloning als deelnemer minimaal 12 weken fietst (ten minste de 2 dagen=4 ritten per week): €100,-
 4. Deelname aan eindevaluatie: € 20,-

Totaal: €150.-

Indien je voldoet aan alle voorwaarde krijg je 2 maal een vergoeding uitgekeerd. Eenmaal als je stap 1 en 2 heeft doorlopen, maximum bedrag is € 30. De tweede maal is na afloop van het programma als u de eindevaluatie heeft ingevuld, het maximum bedrag is dan € 120.

Indien je alleen stap 1 hebt gedaan dan de vervolg stappen niet, dan ontvang je alleen een bedrag van €10,00. Hetzelfde geldt voor de overige stappen; als je halverwege het programma besluit om te stoppen dan ontvangt u alleen het bedrag waar u recht op heeft.

Ik werk parttime, kom ik ook in aanmerking voor een beloning?

Ook parttimers zijn van harte welkom om deel te nemen aan Almere fietst. Om in aanmerking te komen voor een beloning  dien je met de auto naar je werk te gaan en nu gebruik willen maken van de fiets voor minimaal 2 dagen of 4 ritten tijdens de spits per week (en ten minste 12 weken).

Wanneer worden eventuele beloningen betaald?

De Ring-Ring FietsActie betaald maandelijks de vergoeding uit aan deelnemers. Wanneer je exact een betaling ontvangt is afhankelijk wanneer je bent gestart aan de fietsactie. Zodra je recht hebt op een vergoeding zullen we hierover communiceren, ook wanneer je een betaling kunt verwachten. We streven om binnen een maand na toekenning van een beloning tot uitkeren over te gaan.

Waarom belonen jullie automobilisten die willen gaan fietsen met beloningen?

Uit gedragsonderzoek blijkt dat mensen soms een duwtje in de rug nodig hebben – een ‘trigger’ – om hun bestaande gedrag aan te passen. Een beloningsprikkel kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Verder zorgt de beloningsprikkel ervoor – mits deze gedurende een bepaalde periode geldt – dat dit niet eenmalig is, maar gedurende een bepaalde periode van bijv. een aantal maanden mensen prikkelt om het ‘gewenste gedrag’ te blijven vertonen. Na een bepaalde periode neemt de effectiviteit van een beloningsprikkel af c.q. is deze uitgewerkt. Dan is de gedragsverandering  bij veel  mensen ingesleten, anders gezegd: men is hieraan gewoon geraakt.

Hoe voorkomen jullie het onterecht belonen? Hoe controleren jullie er daadwerkelijk een rit wordt gemaakt per fiets en dus niet in de auto rijden?

Bij aanmelding controleren we bij je werkgever of je daadwerkelijk werkzaam bent bij de werkgever en of je inderdaad meestal met de auto naar het werkt komt. Vervolgens bekijken we de verplaatsingen van de woon naar relevante bestemmingslocaties. Dagelijks kunnen we je woon-werk ritten tracken via de Ring-Ring app. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van GPS. Op basis van algoritmes (waarbij o.a. gekeken wordt naar snelheid en routes) wordt automatisch afgeleid of er sprake is van een auto of fiets.

Indien blijkt dat je uiteindelijk niet aan de voorwaarden tot deelname en de spelregels hebt voldaan, dan houden wij ons het recht voor om de kosten te verhalen c.q. terug te vorderen (incl. eventuele incassokosten) bij de deelnemer. Tevens kan er bij onterecht uitgekeerde beloningen een boete worden opgelegd ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen een boete worden opgelegd ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van € 50.

Waarom worden deelnemers die buiten de spits omrijden (andere tijdstippen) of andere routes rijden (omrijden) niet beloond?

De Ring-Ring® FietsActie Almere richt zich primair op blijvende of structurele gedragsverandering. Dus overstappen uit de auto naar de fiets/e-bike. We weten dat forenzen, die dat doen, dit ook blijven doen (duurzaamheidseffect). Tegelijkertijd weten we uit gedragsonderzoek dat automobilisten, die tijdelijk een andere route nemen of op een ander tijdstip rijden – vanwege wegwerkzaamheden – na afloop van deze wegwerkzaamheden weer snel hun ‘oude‘ gewoontegedrag gaan vertonen. Dit leidt aldus niet tot duurzame gedragsverandering. Gelet hierop zetten we hier niet op in.

Wat zijn de spitstijden die jullie hanteren?

De spitstijden zijn van 06.00 – 09.00 uur en 16.00 – 18.00 uur.

Overig

Tot wanneer loopt het programma?

De Ring-Ring® FietsActie Almere loopt tot 31 december 2017. Eventuele laatste beloningen worden begin 2018 uitgekeerd. Aanmelden kan tot eind december 2017. Deelnemers hebben dan de eerste 3,5 maand van 2018 om de bonus bij elkaar te fietsen.

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet op de website vinden. Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Kun je op de website geen antwoord vinden op je vraag? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. We helpen je graag verder via helpdesk-almere@ring-ring.nu of 085-065 6136.

FAQ “Ik ben werkgever”

Ik wil met mijn organisatie meedoen met de Ring-Ring® FietsActie Almere. Hoe kan ik mij aanmelden?

Is uw bedrijf gevestigd in Almere? Dan bent u van harte welkom om mee te doen met de Ring-Ring® FietsActie Almere. Klik op deze link en stuur een e-mail om u aan te melden. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Waar moet het bedrijf gevestigd zijn om mee te kunnen doen met de Ring-Ring® FietsActie Almere?

Uw bedrijf of organisatie dient gevestigd te zijn Almere. Bedrijven buiten de gemeente Almere kunnen helaas niet meedoen aan de Ring-Ring® FietsActie Almere.

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Ring-Ring® FietsActie Almere?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Ring-Ring® FietsActie Almere. De samenwerking betreft een inspanningsverplichting. Basisvoorwaarde is dat u als werkgever een zichtbare positieve en actieve houding heeft naar uw medewerkers die op de fietst of e-bike naar het werk komen of dit willen gaan doen.

 • U informeert uw medewerkers actief via uw communicatiekanalen door de door ons aangeleverde communicatiemiddelen. Dit kan website zijn, intranet, brieven en/of het ophangen van posters bij de ingang, lift en in de kantine
 • iemand bij uw organisatie (bij voorkeur HR/personeelszaken) is aanspreekpunt voor zowel de Ring-Ring® FietsActie Almere als uw medewerkers. De Ring-Ring® FietsActie Almere bespreekt met deze persoon de resultaten en voortgang van het programma; medewerkers kunnen voor algemene vragen terecht bij deze persoon.
 • U werkt mee aan een enquête van de Ring-Ring® FietsActie Almere.
Wordt de vergoeding vanuit de werkgever betaald?

Nee, de vergoeding wordt vanuit programma de Ring-Ring® FietsActie Almere betaald. Er is geen tussenkomst van u als werkgever tussen.

Hoe voorkomen jullie het onterecht belonen? Hoe controleren jullie er daadwerkelijk een rit wordt gemaakt per fiets en dus niet in de auto rijden?

Bij aanmelding van een medewerker controleren we bij u of de werknemer daadwerkelijk werkzaam is bij uw organisatie en of hij/zij inderdaad voorheen met de auto naar het werkt komt. Vervolgens bekijken we de verplaatsingen van de woon naar relevante bestemmingslocaties. Dagelijks kunnen we de ritten tracken via de Ring-Ring app. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van GPS. Op basis van algoritmes (waarbij o.a. gekeken wordt naar snelheid en routes) wordt automatisch afgeleid of er sprake is van een auto of fiets.

Indien blijkt dat de deelnemer uiteindelijk niet aan de voorwaarden tot deelname en de spelregels heeft voldaan dan houden wij ons het recht voorbehouden om de kosten te verhalen c.q. terug te vorderen (incl. eventuele incassokosten) bij de deelnemer. Tevens kan er bij onterecht uitgekeerde beloningen een boete worden opgelegd aan de deelnemer ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van € 50.

Hoe weten jullie of deze rit door de betreffende persoon wordt gemaakt en niet door een derde (echtgenoot, buur etc)?

Alleen deelnemers die een account aanmaken in de speciale app komen in aanmerking voor beloning. Wanneer dit account ritten per fiets maakt tussen de vooraf opgegeven woonlocatie naar de vooraf opgegeven werklocatie, komt deze in aanmerking voor beloning. Dat betekent dat de echtgenoot of buur dus exact dezelfde reis zou moeten maken als de betreffende deelnemer. De kans hierop is uitermate klein. Daarnaast worden via datamining dagelijks data-analyses uitgevoerd door een analist om opvallende patronen te herkennen, zoals een mismatch tussen het referentieprofiel en het feitelijke vertoonde gedrag, het ontbreken van ID gegevens tijdens een rit of het herkennen van twee parallelle sporen (twee GPS sporen die exact hetzelfde zijn, duidt op gebruik van twee telefoons). Wanneer een onterechte beloning wordt vermoed, wordt er contact opgenomen met de deelnemer om nadere informatie te verschaffen en de administratie op orde te krijgen.

Tot wanneer loopt het programma?

De Ring-Ring® FietsActie Almere loopt tot 31 dec 2017. Eventuele laatste beloningen worden begin 2018 uitgekeerd. Aanmelden kan tot eind december 2017. Deelnemers hebben dan de eerste 3,5 maand van 2018 om de bonus bij elkaar te fietsen.

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet op de website vinden. Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Kun je op de website geen antwoord vinden op je vraag? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. We helpen je graag verder via helpdesk_almere@ring-ring.nu of 085-065 6136

FAQ “Ik zit al op de fiets”

Kom ik in aanmerking voor de vergoeding?

Alleen mensen die eerst in de auto zitten en nu op de fiets gaan komen in aanmerking voor een beloning. Bestaande fietsers (fietsen ‘ik zit al op de fiets’) komen niet in aanmerking voor een financiële vergoeding.

Speciaal voor de bestaande fietsers hebben wij ook de Ring-Ring app beschikbaar gesteld. Naast de voordelen van de app fietsen alle bestaande fietsers ook mee voor het collectieve doel, net zoals de nieuwe fietsers (‘ik ben automobilist’). Heef u ideeën voor een lokaal doen? Geef dit dan aan ons door per mail.

Waarom komen alleen nieuwe fietsers (‘ik ben automobilist’) in aanmerking voor een vergoeding? Ik fiets al jaren!

Hartstikke goed dat u al zoveel fietst, daar zijn we blij mee! Dit project, de Ring-Ring® FietsActie Almere, is bedoeld om zoveel mogelijk mensen uit de auto op de fietst te krijgen, met name tijdens de spits. Deze mensen willen wij graag verleiden om te gaan fietsen hiervoor hebben wij een beloning beschikbaar gesteld. De Ring-Ring® FietsActie Almere maakt onderdeel uit van het Rijksprogramma Beter Benutten en wordt in belangrijke mate gefinancierd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma is erop gericht om de bereikbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren door met name gedrag beïnvloedende maatregelen in te zetten. Anders gezegd; het gaat erom dat we gedragsverandering bevorderen. Om de beperkte middelen efficiënt en effectief in te zetten is het onontkoombaar dat we een sterk accent leggen op de ‘overstappers’. De beloningsperiode is echter tijdelijk en wij hopen dat door deze interventie deze groep automobilisten na afloop van hun deelname uiteindelijk ook (meer) blijft fietsen.

Speciaal voor de bestaande fietsers hebben wij ook de Ring-Ring app beschikbaar gesteld. Naast de voordelen van de app fietsen alle bestaande fietsers ook mee voor het collectieve doel, net de nieuwe fietsers (‘ik ben automobilist’). Heef u ideeën voor een lokaal doen? Geef dit dan aan ons door per mail.

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet op de website vinden. Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Kun je op de website geen antwoord vinden op je vraag? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. We helpen je graag verder via helpdesk_almere@ring-ring.nu of 085-065 6136.

Pin It on Pinterest