Spelregels ‘Voor Bewoners door Bewoners Nijmegen/Malden‘

Onderstaande spelregels zijn van kracht tijdens de looptijd van de ‘Ring-Ring® Bewonersaanpak’ in Nijmegen én Malden’ en kunnen tussentijds zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

Aanmelding ‘ik ben een automobilist’

Ben je nu een automobilist en wil je gaan fietsen dan kan je je aanmelden. Randvoorwaarde is dat je momenteel in de auto naar het werk of naar school gaat of altijd boodschappen doet. Bij navraag dient dit bevestigd te kunnen worden.

Jouw aanmelding en bijbehorende fietsritten zorgen voor een bijdrage aan collectieve lokale initiatieven in Nijmegen/ Malden

Aanmelding ‘ik zit al op de fiets’

Fietst je al naar het werk of naar school of naar de winkel en wil je ook mee doen aan de Ring-Ring® Bewonersaanpak? Dat kan.

Download direct de gratis Ring-Ring® app. Je kan meteen gebruik maken van de voordelen van de Ring-Ring® app: inzicht in fietsbewegingen, fietsen voor het lokale doel en fietskilometers sparen die in te wisselen zijn bij aangesloten ondernemers/ aanbieders via de Ring-Ring® app.

Deelnamevoorwaarden ‘ik ben een automobilist’

Met je inschrijving geef je aan actief deel te nemen aan Ring-Ring® Bewonersaanpak

Dit houdt in dat:

De auto laat staan en vervolgens met de fiets ten minste in totaal 40 ritjes naar bijvoorbeeld je werk, of boodschappen of naar je vrienden gaat.

Je woont of werkt of studeert in Nijmegen/ Malden.

Je beschikt over een Android of iOS smartphone

Startdatum

Zodra je je hebt aangemeld, de ontvangen sleutel hebt ingevoerd in de app Ring-Ring® en gaat fietsen met de app, start de beloning voor de lokale initiatieven. Je kunt je tot eind maart 2018 aanmelden.

Maximum aantal deelnemers

Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt dan is het nog steeds mogelijk om deel te nemen. Wij laten tijdig op de website weten wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Fietsrit

Een fietsrit is een enkele rit tussen startadres (meestal uw woonadres) en het eindadres (meestal uw werk- school of winkeladres). Je kan slechts één startadres en één eindadres opgeven. Indien je verschillende start- of eindadressen hebt, geef je de adrescombinatie op die je het meest aflegt.

Fietsritten registreren

Het registreren van jouw fietsritten verloopt via de Ring-Ring® app. Alleen ritten die via deze app zijn geregistreerd, tellen mee voor de beloning. De app registreert jouw fietsritten automatisch. Het is echter mogelijk om via de app het registeren handmatig uit te zetten. Vergeet je voor het fietsen het registreren weer aan te zetten, dan telt deze fietsrit niet mee voor jouw totaal. Je kunt dus niet achteraf fietsritten doorgeven.

Beloning

Indien je aan alle voorwaarden voldoet ontvangen de collectieve lokale initiatieven van ons een beloning van in totaal maximaal €9.000.

Ring-Ring® Bewonersaanpak oordeelt of de aanmeldingen en fietsregistraties voldoen om in aanmerking te komen voor de collectieve beloning. De wijken die geselecteerd zijn om mee te doen zijn: Nijmegen-West, Nijmegen-Noord, Dukenburg, Lindenholt en Malden.

Onterechte beloning

Indien blijkt dat de deelnemer uiteindelijk niet aan de voorwaarden tot deelname en de spelregels heeft voldaan dan houden wij ons het recht voorbehouden om de kosten te verhalen c.q. terug te vorderen (incl. eventuele incassokosten) bij de deelnemer. Tevens kan er bij onterecht uitgekeerde beloningen een boete worden opgelegd aan de deelnemer ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van €50,00.

Persoonsgegevens

Tijdens dit project wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens en reisgegevens. Deze worden verwerkt door Advier B.V. en Ring-Ring B.V. Het doel en het gebruik worden beschreven in het privacyreglement. Wij hebben het recht om contact met je op te nemen om de ervaringen met ons te delen.

Inactief

Indien blijkt dat je niet actief bent en dus niet gebruik maakt van de Ring-Ring app dan zullen wij je na 8 weken automatisch uitschrijven. Ook wanneer je wel fietst, maar je fietsritten niet registreert binnen de door de Ring-Ring® Bewonersaanpak gestelde termijn, betekent dit dat je niet actief bent geweest in het programma.

Uit dienst bij uw bedrijf of verhuizen

Indien je uit dienst treedt, kun je helaas niet meer deelnemen aan het programma en eindigt de deelnemersovereenkomst. Indien je verhuist, dan dien je dat zo snel mogelijk door te geven aan nijmegen@ring-ring.nu.

Vakantie

Indien je op vakantie gaat hoef je dit niet door te geven aan ons. Voor ons is het van belang dat je uiterlijk op 31 december 2017 in totaal 12 weken hebt gefietst. Als dit wordt onderbroken wordt door een vakantie en/of vrije dagen dan is dat geen probleem. Indien je 8 weken geen ritten hebt geregistreerd dan zullen wij je uitschrijven.

Zwangerschapsverlof

Indien je met zwangerschapsverlof gaat en waardoor het niet mogelijk is om 12 weken minimaal 2 dagen te gaan fietsen naar uw werk (voor 31 december 2017) dan is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de Ring-Ring® Bewonersaanpak. Wij zullen je in dat geval niet toelaten of uitschrijven. Twijfel je of je kunt deelnemen, neem dan contact met op ons via nijmegen@ring-ring.nu.

Einde deelname

Indien je zelf besluit te stoppen met deelname aan de Ring-Ring® Bewonersaanpak dan kun je dit via een e-mail aan nijmegen@ring-ring.nu doorgeven. Wij zullen je verzoek tot uitschrijving schriftelijk via e-mail bevestigen.

Pin It on Pinterest