Spelregels ‘Ring-Ring Fietsactie Almere‘

Onderstaande spelregels zijn van kracht tijdens de looptijd van de ‘Ring-Ring Fietsactie’ en kunnen tussentijds zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

Aanmelding ‘ik ben een automobilist’
Ben je nu een automobilist en wil je gaan fietsen dan kan je je aanmelden. Randvoorwaarde is dat je werkgever bekend moet zijn bij ons. Op de website deze pagina zijn de deelnemende werkgevers te zien.

  • Als je werkgever bekend is dan kan je je aanmelden en kan je in aanmerking komen voor een beloning.
  • Staat je werkgever daar niet bij dan vernemen wij dat graag van je. Wij nemen contact op met je werkgever, zodat je samen met je collega’s snel van start kunt gaan.

Aanmelding ‘ik zit al op de fiets’
Fietst je al naar het werk en wil je ook mee doen aan de Ring-Ring Fietsactie? Dat kan.

Download direct de Ring-Ring app, je maakt geen aanspraak op een beloning maar je kan wel gebruik maken van de voordelen van de Ring Ring app; inzicht in fietsbewegingen, fietsen voor het lokale doel en fietskilometers sparen die in te wisselen zijn via de Ring-Ring app.

Deelnamevoorwaarden ‘ik ben een automobilist’
Met je inschrijving geef je aan actief deel te nemen aan Ring-Ring Fietsactie
Dit houdt in dat:

  • Je minstens 2 dagen per week, of 4 ritten tijdens de spits, de auto laat staan en de fiets gebruikt tijdens de spits (06.00 – 09.00 uur en 16.00 – 18.00 uur)
  • Je daadwerkelijk anders bent gaan reizen. Stel dat je voorafgaand aan je deelname 2 dagen per week met de auto en 2 dagen per week met de fiets naar je werk gaat, ontvang je alleen een beloning als je tijdens jouw deelname 4 dagen per week met de fiets gaat. Je moet dus minimaal 2 dagen per week de auto verruilen voor de fiets.
  • Je werkgever in Almere is gevestigd
  • Je beschikt over een Android of iOS smartphone

Startdatum
Zodra je je aanmeldt en de vragenlijst hebt ingevuld start de beloning. Je kunt je uiterlijk tot 31 december 2017 aanmelden om in aanmerking te komen voor de volledige beloning.

Maximum aantal deelnemers
Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt dan is het nog steeds mogelijk om deel te nemen. Je ontvangt echter geen beloning van ons. Wij laten tijdig op de website weten wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Fietsrit
Een fietsrit is een enkele rit tussen startadres (meestal uw woonadres) en het eindadres (meestal uw werkadres). Je kan slechts één startadres en één eindadres opgeven. Indien je verschillende start- of eindadressen hebt, geef je de adrescombinatie op die je het meest aflegt.

Fietsritten registreren
Het registreren van jouw fietsritten verloopt via de Ring-Ring app. Alleen ritten die via deze app zijn geregistreerd, tellen mee voor de beloning. De app registreert jouw fietsritten automatisch. Het is echter mogelijk om via de app het registeren handmatig uit te zetten. Vergeet je voor het fietsen het registreren weer aan te zetten, dan telt deze fietsrit niet mee voor jouw totaal. Je kunt dus niet achteraf fietsritten doorgeven.

Beloning
Indien je aan alle voorwaarden voldoet ontvangt je van ons een beloning. Je ontvangt voor de volgende stappen een beloning:

  • €10,-  Aanmelden + invullen vragenlijst + downloaden Ring-Ring® app (gratis op iOS en android)
  • €20,- Gedurende twee weken minimaal twee dagen per week (of 4 ritten) tijdens de spits, van en naar je werk fietsen
  • €100,- Gedurende 12 weken minimaal 2 dagen (of 4 ritten) tijdens de spits van en naar je werk fietsen
  • €20,- Invullen eindenquête + een donatie van 30 euro aan een lokaal initiatief uit Almere

Ring-Ring Fietsactie oordeelt of de verschillende stappen van de beloningen voldoen aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een beloning. De beloning is niet vrijgesteld van inkomstenbelasting, het betreft een bruto vergoeding.

Onterechte beloning
Indien blijkt dat de deelnemer uiteindelijk niet aan de voorwaarden tot deelname en de spelregels heeft voldaan dan houden wij ons het recht voorbehouden om de kosten te verhalen c.q. terug te vorderen (incl. eventuele incassokosten) bij de deelnemer. Tevens kan er bij onterecht uitgekeerde beloningen een boete worden opgelegd aan de deelnemer ter grootte van het bedrag van de onterecht uitgekeerde beloningen met een minimum van €50,00.

Persoonsgegevens
Tijdens dit project wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens en reisgegevens. Deze worden verwerkt door Advier B.V. en Ring-Ring B.V. Het doel en het gebruik worden beschreven in het privacy reglement.

Inactief
Indien blijkt dat je niet actief bent en dus niet gebruik maakt van de Ring-Ring app dan zullen wij je na 8 weken automatisch uitschrijven. Ook wanneer je wel fietst, maar je fietsritten niet registreert binnen de door de Ring-Ring Fietsactie gestelde termijn, betekent dit dat je niet actief bent geweest in het programma.

Uit dienst bij uw bedrijf of verhuizen
Indien je uit dienst treedt, kun je helaas niet meer deelnemen aan het programma en eindigt de deelnemersovereenkomst. Indien je verhuist, dan dien je dat zo snel mogelijk door te geven aan helpdesk_almere@ring-ring.nu.  Je geeft je nieuwe woon/werkroute door via helpdesk_almere@ring-ring.nu.

Vakantie
Indien je op vakantie gaat hoef je dit niet door te geven aan ons. Voor ons is het van belang dat je in totaal 12 weken hebt gefietst. Als dit wordt onderbroken wordt door een vakantie en/of vrije dagen dan is dat geen probleem. Indien je 8 weken geen ritten hebt geregistreerd dan zullen wij je uitschrijven.

Zwangerschapsverlof
Indien je met zwangerschapsverlof gaat en waardoor het niet mogelijk is om 12 weken minimaal 2 dagen te gaan fietsen naar uw werk (voor 31 december 2017) dan is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de Ring-Ring Fietsactie. Wij zullen je in dat geval niet toelaten of uitschrijven. Twijfelt je of je kunt deelnemen, neem dan contact met op ons.

Einde deelname
Indien je zelf besluit te stoppen met deelname aan de Ring-Ring Fietsactie dan kun je dit middels een email aan helpdesk_almere@ring-ring.nu doorgeven. Wij zullen je verzoek tot uitschrijving schriftelijk via email bevestigen.

Pin It on Pinterest