Toestelinstellingen

Algemene instellingen  voor alle toestellen (android en iOS)

Om Ring-Ring® juist en daarmee geheel automatisch je fietsritten te laten meten, is het belangrijk dat de volgende zaken AAN staan:

 • GPS (locatie) zonder spaarstanden/batterijmodus AAN
 • Wifi AAN
 • Mobiele data AAN
 • Sensingknop AAN in de app Ring-Ring®. Deze kan je handmatig uit- en aanzetten desgewenst

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

Indien iOS 15 of hoger is geïnstalleerd op de iPhone

Zorg dat Ring-Ring® is geopend in het actieve geheugen als je gaat fietsen (dit is nieuw) en dat alle instellingen als gebruikelijk goed staan

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > zet deze AAN.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > kies Ring-Ring® > kies “Altijd”.

 

Indien iOS 14 is geïnstalleerd op de iPhone

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > zet deze AAN.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > kies onze app > kies “Altijd”.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > kies onze app > zet Exacte locatie AAN.
 • Ga naar Telefooninstellingen > selecteer onze app > zet Beweging & fitness / Beweging en conditie op AAN.

 

Indien iOS 13 of lager is geïnstalleerd op de iPhone

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > zet deze AAN.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > kies Ring-Ring® > kies “Altijd”.
 • Ga naar Telefooninstellingen > kies Ring-Ring® > zet Beweging & fitness / Beweging en conditie op AAN.

Er zijn veel verschillende smartphones die allemaal gebruikmaken van Android. De instellingen die noodzakelijk zijn om Ring-Ring® goed te laten meten, kunnen verschillen per toestel.

Mocht uw toestel niet in onze lijst met toestellen staan, probeer dan een vergelijkbare instelling te vinden zoals vermeld voor een van de andere toestellen.

Zorg dat altijd dat de energiebesparende stand UIT staat en dat ook optimalisatie is UITgeschakeld.
Voor alle toestellen met Android 11 geldt: ga naar de app-instellingen en zet het Locatie-recht op “Altijd toestaan“.

Specifieke instellingen per merk:

Indien MIUI 10 (Android 6.0 -9.0) is geïnstalleerd op het Xiaomi-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps beheren > selecteer onze app en stel in:
  • Zet Autostart AAN (Of voor oudere telefoons: (Open Security app) > Machtigingen > zet Autostart AAN voor onze app)
  • Klik op Machtigingen en zet de opties “Change Wi-Fi connectivity”, “Show on Lock screen” en “Start in background” allemaal AAN
  • Meldingen: Kies “Ja, meldingen weergeven”
  • Beperk datagebruik: Zet “Wi-fi” en “Mobiele data” beiden AAN
  • Batterijbesparing: Kies “Geen beperkingen” (Of voor oudere telefoons: (Open Security app) > Batterij > Energiebesparende app > selecteer onze app > kies “Geen beperkingen”).
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij & prestaties > (kies Beheer batterijgebruik apps) > zet indien mogelijk alle batterijbesparende modes UIT > kies optie “Kies apps” > klik bovenaan op ‘Geinstalleerde apps”> kies onze app > stel in “Geen beperkingen”.
 •     Ga naar Recente apps > sleep onze app naar beneden > de app wordt vergrendeld (slotje)  Of: Ga naar Recent > tik op onze app en houd vast > tik op slotpictogram > de app is nu vergrendeld (achter de appnaam is nu een slotje te zien).

Indien MIUI 11 (Android 7.0- 10.0) is geïnstalleerd op het Xiaomi-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > Apps beheren > selecteer onze app en stel in:
  • Autostart: AANzetten en bevestig met OK
  • indien optie “Batterijbesparing” aanwezig: kies “Geen beperkingen”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > Andere Machtigingen > selecteer onze app > zet “Change Wi-Fi connectivity” en “Show on lock screen” AAN.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > (Aanvullende instellingen) > Batterij & prestaties > Beheer het batterijgebruik van apps > ga naar het gedeelte ‘Energie besparen op de achtergrond’ > klik op ‘Apps kiezen’ > selecteer onze app > zoek het gedeelte ‘Achtergrondinstellingen’> kies ‘Geen beperkingen’.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > Batterij & prestaties > zet Batterijbesparing UIT (Of: ga via “Security” > Batterij >  Batterij & prestaties > Batterijbesparing).
 •     Indien optie ‘’ Ultra batterijbesparing’ aanwezig: Ga naar de ‘Security’ app > selecteer ‘Batterij & prestaties’ > zet Ultra batterijbesparing UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij & prestaties > Energiebesparende app > kies onze app > kies ‘Geen beperkingen’ (Of: ga via “Security” > Batterij > Batterij & prestaties > Energiebesparende app).
 •     Open het Recente apps-scherm > selecteer onze app, houd het ingedrukt > selecteer in de vervolgkeuzelijst die ernaast verschijnt het slotpictogram.

Indien MIUI 12 (Android 9.0 – 11.0) is geïnstalleerd op het Xiaomi-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > Apps beheren > selecteer onze app en stel in:
  • Autostart: AANzetten
  • Batterijbesparing: kies “Geen beperkingen”
  • Andere machtigingen: zet de opties “Change Wi-Fi connectivity” en “Show on lock screen” AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > selecteer Batterij & prestaties > klik op Instellingen (= tandwieltje rechtsboven) > selecteer Energiebesparende app > selecteer onze app > stel in “Geen beperkingen”.
 •     Open het Recente apps-scherm > selecteer onze app en houdt het ingedrukt > selecteer in de vervolgkeuzelijst die ernaast verschijnt het slotpictogram.
 •     Ga naar de ‘Security’ app > selecteer ‘Batterij & prestaties > zet Batterijbesparing EN Ultra batterijbesparingen beiden UIT.
 • Ga naar Phone assist > Power Saver/Battery > Eco Mode > UITzetten.
 •     Ga naar Phone assist > Power Saver/Battery > Optimized mode > UITzetten of zet de schakelaar naast onze app op “Niet geoptimaliseerd”.
 •     Ga naar Phone assist > Advanced settings > White-list apps background > zet onze app in deze “white-list”.

Of via:

 •     Ga naar Phone Assistant > Battery > Manual mode > klik op het Tandwielpictogram rechtsboven > Background apps whitelist > selecteer onze app.
 •     En/of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > zet de opties “Standby intelligent power saving” en “Battery saver” beiden UIT.

Instellingen m.b.t. opslag en geheugen

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Opslag en geheugen > Smart cleaner > zet de schakelaar UIT.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Opslag en geheugen > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes > kies Geavanceerd > voeg onze app toe aan de ‘Whitelist’.

Instellingen m.b.t. STAMINA-modus

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Battery/Energiebeheer > STAMINA-modus > zet de schakelaar bovenaan UIT of selecteer “Nooit” > zet indien mogelijk ook Extented standby UIT > zet ook Extended usage UIT > zet ook Stamina clock UIT > klik op Apps actief in standby en voeg via “Applicaties toevoegen” onze app toe aan de lijst.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Ultra STAMINA-mode > zet schakelaar UIT of zet “ACTIVEREN” UIT.

Instellingen m.b.t. batterijoptimalisatie

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij/Energiebeheer > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes > kies Batterijoptimalisatie > kies bovenin voor Apps/Alle apps > kies in de lijst onze app > stel in “Niet optimaliseren”.

Of:

 •     Ga naar batterijoptimalisatie via: Telefooninstellingen > Applicaties > Speciale toegang.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps en meldingen > tik onderaan op Geavanceerde > kies Speciale toegang > selecteer bovenaan het scherm Batterijoptimalisatie > klik op de grote knop (“Niet geoptimaliseerd”) > kies ‘Alle apps’ > kies onze app > kies “Niet optimaliseren” .

Instellingen m.b.t. batterijbesparingsmodus

 •      Ga naar Telefooninstellingen > indien mogelijk: kies Netwerk & Internet > kies Data gebruik > kies Batterijbesparingsmodus > zet schakelaar UIT > indien mogelijk: selecteer Onbeperkte data toegang en voeg onze app toe.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes > Batterijbesparingsmodus > zet schakelaar UIT.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij/Energiebeheer >  klik op Batterijbesparingsmodus > zet schakelaar UIT of zet “ACTIVEREN” UIT.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batttery Manager > zet schakelaar UIT .
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij> Batterijbesparingsmodus > controleer of de schakelaar naast Automatisch inschakelen UIT staat > indien dat niet het geval is: Zet de drempel op een laag percentage, bijvoorbeeld “Op 15%”> zet de schakelaar naast Automatisch inschakelen UIT.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Aanpasbaar batterijbeheer > zet schakelaar UIT.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Scherm > Slaapstand > zet schakelaar UIT.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterijverzorging > zet schakelaar UIT .

Instellingen m.b.t. permissies

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > selecteer onze app in de lijst > Machtigingen > zet alle permissies (waaronder “Locatie”) AAN.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > kies onze app > zet Locatiepermissie op “Altijd”.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps & Meldingen > “Toon alle .. apps”. > kies in de lijst onze app > kies Machtigingen > zet alle schakelaars AAN.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Apps & Meldingen > klik op “Toon alle … apps” > kies onze app in de lijst > Geavanceerd > Batterij > controleer of Achtergrondbeperking is ingesteld op “App kan de batterij op de achtergrond gebruiken” > indien Achtergrondbeperking is ingesteld op “Beperkt” dan klik op Achtergrondbeperking en kies ‘Verwijderen’.

Nieuwere toestellen vanaf de Samsung Galaxy S6 zijn voorzien van de app Smart Manager. Ook oudere toestellen kunnen na de software update gebruik maken van Smart Manager.

Wanneer de Smart Manager op een mobiel is geïnstalleerd, dan moet de gebruiker het volgende instellen:

 •     Open de Smart Manager app op de Samsung telefoon.
 •     Ga naar het onderdeel Batterij.
 •     Tik onder App-optimalisatie op Details.
 •     Selecteer onze app in de lijst. Er verschijnt nu een menu.
 •     Selecteer hier de optie “Uitgeschakeld voor”.
 •     Herhaal stap 4 en 5 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.

Indien Android 7 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij > zet Spaarstand UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes.
 •     Kies in het menu Speciale toegang.
 •     Kies in het menu Batterijverbr. optimalis.
 •     Klik op de knop “Apps niet geoptimaliseerd’ en kies dan voor ‘Alle apps’.
 •     Zoek in de lijst onze app op en klik op de blauwe knop rechts van de app. Deze wordt nu grijs. De optimalisatie voor onze app is nu uitgeschakeld.
 •     Herhaal stap 6 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.

Indien Android 8 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterijinstellingen > App Energiebesparing > Details > Selecteer onze app > kies Uitgeschakeld.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Toepassingen > selecteer drie stippenmenu (rechterbovenhoek) > selecteer Speciale toegang > kies Optimaliseer batterijgebruik > zoek onze app op in de lijst en zorg ervoor dat deze niet is geselecteerd.

Indien Android 9 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Google > Locatie > zet Locatie AAN. Bij Precisie verbeteren zet Scannen via Wi-Fi AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud en tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes. Er verschijnt een menu, selecteer de optie “Geavanceerd” en stel het volgende in: Automatische optimalisatie UITzetten en Automatisch opnieuw opstarten AANzetten.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij en kies bij Energiestand voor “Hoge prestaties”. Hierdoor staat de Aangepaste spaarstand UIT en Achtergrond gegevens beperken ook UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij en en tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes. Er verschijnt een menu, selecteer de optie:
  • Aanpasbare batterij: UITzetten
  • Ongebruikte apps laten sluimeren: UITzetten
  • Sluimerend apps: Hier mag onze app NIET worden geselecteerd.
  • Indien de app ‘Google Play services’ ook in de lijst staat, dan mag deze ook NIET worden geselecteerd.
  • Niet gebruikte apps autom. uit: UITzetten
  • Instellingen optimaliseren: UITzetten
 •     Ga naar TelefoonInstellingen > Apparaatonderhoud > Geheugen en tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes. In de lijst van apps die niet worden gecontroleerd voeg onze app toe. Voeg ook ‘Google Play services’ toe.

Indien Android 10 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel

 •    Ga naar Telefooninstellingen en zoek op de onderstaande trefwoorden door op het vergrootglas rechtsboven te klikken:
 •     Zoek op het trefwoord ‘Locatie’, en zorg er voor dat onder ‘Precisie verbeteren’ beide opties ‘Scannen via Wi-Fi’ en ‘Scannen via Bluetooth’ AAN staan.
 •     Daarnaast moet ‘Google-locatienauwkeurigheid’ AAN staan.
 •     En controleer onder ‘App-machtigingen’ of onze app in het lijstje met ‘ALTIJD TOEGESTAAN’ staat.
 •     Zoek op het trefwoord ‘Optimali’ en selecteer ‘Batterijverbr. optimalis.’ wat staat voor ‘Batterijverbruik optimalisatie’, en zoek onze app in de lijst met apps, en schakel optimalisatie daarvoor UIT.
 •     Zoek op het trefwoord ‘Energiestand’ en selecteer ‘Batterij’. Kies onder ‘Energiestand’ de optie ‘Geoptimaliseerd’ en zet ‘Aangepaste spaarstand’ UIT.
 •     Kies onder ‘Energiebeheer app’ voor de optie ‘Aanpasbare batterij’ en zet deze UIT, zet ook de optie ‘Ongebruikte apps laten sluimeren’ UIT.
 •     Zoek op het trefwoord ‘Geheugen’ en selecteer ‘Apps uitsluiten van opschonen’. Kies de optie ‘Apps toevoegen’ en selecteer onze app om deze toe te voegen.

Indien Android 11 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel

We gaan er vanuit dat je tijdens het inloggen op de app daar alle gevraagde permissies hebt gegeven. Daarnaast is het noodzakelijk om op Samsung devices de volgende instellingen te checken.

 1. Ga naar Telefooninstellingen en zoek op de onderstaande trefwoorden door op het vergrootglas rechtsboven te klikken:
  Zoek op het trefwoord ‘Locatie‘, en zorg er voor dat onder ‘Precisie verbeteren‘ beide opties ‘Scannen via Wi-Fi’en ‘Scannen via Bluetooth‘ AAN staan.
  Daarnaast moet ‘Google-locatienauwkeurigheid‘ AAN staan.
  En controleer onder ‘App-machtigingen‘ of onze app in het lijstje met ‘ALTIJD TOEGESTAAN’ staat. Meestal is dit al zo, maar dit is een dubbel check.
 2. Zoek op het trefwoord ‘Optimali‘ en selecteer ‘Batterijverbr. optimalis.‘ wat blijkbaar staat voor ‘Batterijverbruik optimalisatie’, en zoek onze app in de lijst met alle apps, en schakel optimalisatie daarvoor UIT.
 3. Zoek op het trefwoord ‘Batterij‘ en selecteer ‘Batterij‘ onder ‘Batterij en apparaatonderhoud‘. Zet daar ‘Spaarstand‘ UIT.
  Kies onder ‘Meer batterij-instellingen‘ voor ‘Aanpasbare batterij‘ en zet deze UIT.
 4. Zoek op trefwoord ‘sluimeren‘ en selecteer ‘Sluimerende apps‘. Zet daar ‘Ongebruikte apps lateren sluimeren‘ UIT.
 5. Zoek op het trefwoord ‘Geheugen‘ en selecteer ‘Uitgesloten apps‘. Klik op het plus-teken rechtsboven en selecteer onze app om deze toe te voegen.

Mochten deze instructies niet hebben geholpen om het meten te verbeteren, check dan de onderstaande uitgebreidere instructies:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Rechtenbeheer > Locatie > kies in de lijst onze app > zet Locatie-recht op “Altijd toestaan”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Rechtenbeheer > Locatie > Wi-Fi en Bluetooth scanning > zet WI-FI scanning en Bluetooth scanning AAN

    Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Locatie > Precisie verbeteren > zet Scannen via WI-FI en Scannen via Bluetooth AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Locatie > Google-locatienauwkeurigheid  > zet Locatienauwkeurigheid verbeteren AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > selecteer drie stippenmenu (rechterbovenhoek) > selecteer Speciale toegang > kies Optimaliseer het batterijgebruik > tik bovenin op de vervolgkeuzepijl en selecteer “Alle apps” > zoek onze app op in de lijst en schakel de optimalisatie UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > selecteer onze app in de lijst > kies Batterij >  zet (indien mogelijk) Achtergrondactiviteit toestaan AAN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes. Kies in het menu “Geavanceerd” en stel in:
  • Automatische optimalisatie: UITzetten
  • Autom. opnieuw starten: UITzetten
  • Instellingen optimaliseren: UITzetten
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij > Batterijverbruik > zoek onze app op en zet schakelaar ‘Zet app naar slaapstand’ UIT.
 •     Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om Snelle instellingen zichtbaar te maken > klik op Energiestand> zet deze UIT (grijs).
 •     Indien van toepassing: Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud  > Batterij > Energiestand en stel hier in:
  • Energiestand: Bij voorkeur “Hoge prestaties” of anders “Geoptimaliseerd”.
  • Aangepaste spaarstand: UITzetten
 •     Indien van toepassing: Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij > tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes. Kies Instellingen > zet alle opties UIT (behalve de optie Meldingen). Klik op optie Slapende apps en verwijder onze app (of alle apps) in de lijst.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Batterij > Energiebeheer app en stel in:
  • Aanpasbare batterij: UITzetten
  • Ongebruikte apps laten sluimeren: UITzetten
  • Sluimerende/Slapende apps: Verwijder onze app uit deze lijst.
  • Apps die niet in slaap vallen/sluimeren: Voeg, indien mogelijk, onze app toe aan deze lijst.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apparaatonderhoud > Geheugen en stel in:
  • Apps selecteren om uit te sluiten: Selecteer onze app.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Apps en meldingen >  Geavanceerde >  Speciale app-toegang > Batterijoptimalisatie > schakel over naar ‘Alle apps-lijst’ (Topmenu)  > kies onze app > “Niet optimaliseren”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > kies onze app > Geavanceerd > Batterij > Achtergrondbeperkingen > zet beperkingen UIT (= Gebruik op de achtergrond kan niet worden beperkt).
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Aanpasbaar batterijbeheer > zet UIT.

Batterijbeheer-instellingen voor oudere Oppo-telefoons:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Energiespaarstand > selecteer onze app.
 •     Zet de optie Achtergrond bevriezen of Bevriezen wanneer in achtergrond UIT.
 •     Zet de opties Automatisch optimaliseren wanneer een afwijking wordt gedetecteerd, Abnormale apps-optimalisatie en Doze UIT.

Batterijbeheer-instellingen voor nieuwere Oppo-telefoons:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > zet Energiebesparingsmodus UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > App-beheer > selecteer onze app > Stroomverbruikbescherming.
 •     Selecteer Achtergronduitvoering toestaan.

Indien Android 6 of hoger wordt gebruikt, controleer dan ook of de volgende instellingen van toepassing zijn:

 • Ga naar Telefooninstellingen > App-beheer > selecteer onze app > zet de optie Automatisch opstarten toestaan AAN.
 • Klik op de optie Energiebesparing en selecteer Achtergronduitvoering toestaan.

Bij Oppo-toestellen met een Beveiligingscentrum/Security Center:

 • Ga naar Telefooninstellingen > Beveiligingscentrum/ Security Center > Privacy rechten > Opstartbeheer > selecteer onze app en stel in dat deze op de achtergrond mag draaien.

Op sommige Oppo-apparaten (bijv. R9, R11 en A37f):

 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Overige > selecteer onze app en schakel alle instellingen UIT.

Op sommige andere apparaten:

 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij en opslag > Batterijbeheer > Details energieverbruik > Optimaliseren voor overmatig stroomverbruik > selecteer onze app en zet schakelaar UIT.

App vergrendelen:

 • Open de actieve apps door het startscherm omhoog te trekken of klik onderin op de Menu-knop. Trek onze app naar beneden. Daarna verschijnt er een slotpictogram in de bovenhoek van onze app. Dit betekent dat de app is beveiligd.

Indien Android 7 geïnstalleerd op het OnePlus-toestel

 •     Klik op de ‘Overview’-knop (‘knop Recente app’ lijst) > zoek onze app op > tik op de vergrendelknop in de rechterbovenhoek van de app.
 •     Resultaat: Er verschijnt nu een dicht slotje.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm > kies “Agressieve sluimering en app-slaapstand” > zet UIT voor alle apps of alleen voor onze app (“Niet geoptimaliseerd”).
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm > Apps met veel stroomverbruik > zet UIT de optie “Apps met hoog energieverbruik automatisch sluiten”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > tik op het tandwielpictogram rechtsboven > kies “App automatisch starten” > zet schakelaar UIT of zet schakelaar “Automatisch starten apps toestaan” AAN voor onze app.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Geavanceerd > Recent app beheer > kies “Normal clear”.

Indien Android 8 geïnstalleerd op het OnePlus-toestel

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Accu/Batterij > Accubesparing/Batterijbesparing > zet deze optie UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Accu/Batterij > Accuoptimalisatie/Batterij optimalisatie > schakel over naar ‘Alle apps-lijst’ (Topmenu) > zoek onze app op > kies ‘Niet optimaliseren’.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterij optimalisatie > (menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm) > zet optie “Verbeterde optimalisatie” of “Geavanceerde optimalisatie” UIT.
 •     Klik op het ‘vierkantje’ onderaan het scherm om de actieve app lijst te openen > zoek onze app op > klik rechts bovenin de app op de knop met de 3 puntjes > kies optie ‘Vergrendelen’.
 •     Resultaat: Er verschijnt nu bij de app naam een dicht slotje.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Geavanceerd > Recent app beheer > kies “Normal clear”.

Indien Android 9 geïnstalleerd op het OnePlus-toestel

 •     Ga naar Telefooninstelingen > Apps > kies rechtsboven het Tandwielpictogram > Speciale toegang > zet “Batterij optimalisatie” UIT.
 •     Ga naar Recente apps > schakel de vergrendelingsknop in de rechtbovenhoek van onze app IN.
 •     Of: druk lang op de app om het menu met de vergrendelingsoptie te openen.  Resultaat: Er verschijnt nu een dicht slotje.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > zet de opties “Batterijbesparing” en “Aanpasbare batterij” beiden UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > zet Batterij optimalisatie UIT,
 •     ga naar ‘Alle apps’ in het menu bovenin > kies onze app > “Niet optimaliseren”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterij optimalisatie > (menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm) > Geavanceerde optimalisatie > zet de volgende 2 opties UIT: “Geavanceerde optimalisatie” (of “Deep optimization” of Aanpasbare batterij”) en “Sleep standby optimization”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterij optimalisatie > schakel over naar ‘Alle apps-lijst’ (Topmenu) > kies onze app > “Niet optimaliseren”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Systeem > Recent app beheer > kies “Normal clear”.

Indien Android 10 geïnstalleerd op het OnePlus-toestel

 •    Ga naar Telefooninstellingen > Apps & meldingen > Speciale app-toegang > Batterij optimalisatie > menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm > kies “Geavanceerde optimalisatie” > zet “Aanpasbare batterij” UIT.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps & meldingen > klik op “TOON ALLE APPS” > kies  onze app > klik op “Geavanceerd” > klik op “Batterij optimalisatie”> “Niet optimaliseren”.
 •     Of ga via: Telefooninstellingen > Batterij > Batterij optimalisatie > ALLE APPS > kies onze app > “Niet optimaliseren”.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > zet Batterijbesparing UIT.
 •     Ga naar Recente apps > zoek onze app op > menupictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm > selecteer de optie “Vergrendelen”(= “Lock”).

Indien het toestel een Nokia 5 is

 •      Ga naar Instellingen > Accu > Accubesparing > zet deze instelling UIT.

Indien het toestel een Nokia 7 Plus is

 •     Ga naar Instellingen > Accu/Batterij > Beheer van activiteiten op de achtergrond > zet de optie Zwarte lijst inschakelen AAN. Zoek onze app op in de lijst en zet de schakelaar naast de app UIT. De app is nu uit de zwarte lijst verwijderd.
 •     Herhaal stap 1 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.
 •     Schakel energiebesparing uit: Tik op Instellingen > Accu/Batterij > zet de optie Accubesparing/ Batterijbesparing UIT.

Indien Android 9 is geïnstalleerd op het Nokia-toestel

 •     Ga naar Instellingen > Batterij > Batterijbesparing > zet deze instellingen UIT.
 •     Ga naar Instellingen > Batterij >  Aanpasbaar batterijbeheer > zet de optie ‘Aanpasbaar batterijbeheer’ gebruiken UIT.
 •     Ga naar Instellingen > Batterij > Aanpasbaar batterijbeheer > Beperkte apps > haal onze app uit lijst met de beperkte apps, mocht deze hierin staan.
 •     Herhaal stap 3 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.

Indien Android 10 is geïnstalleerd op het Nokia-toestel

 •     Ga naar Instellingen > Apps > kies onze app > zet Locatiepermissie op “Altijd”.
 •     Herhaal stap 1 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.
 •     Ga naar Instellingen > Batterij > zet Batterijbesparing UIT.
 •     Indien van toepassing: Ga naar Instellingen > Batterij > Batterijbesparing > zet optie Tijdschema instellen UIT.
 •     Ga naar Instellingen > Batterij > zet de optie Aanpasbaar batterijbeheer UIT.
 •     Indien van toepassing: Ga naar Instellingen > Batterij > Beheer van activiteiten op de achtergrond:
  •     Zet de optie Opschonen van achtergrondactiviteiten UIT.
  •     Wanneer de optie Zwarte lijst inschakelen is INgeschakeld, voer dan uit:
   •          Zoek onze app op in de lijst en zet de schakelaar UIT.
   •          Zoek de app ‘Google Play services’ op in de lijst en zet de schakelaar UIT.
 •     Ga naar Instellingen > Batterij > selecteer in menu rechterbovenhoek de optie Batterij optimalisatie > klik bovenin de lijst op ‘Niet geoptimaliseerd’ en selecteer ‘Alle apps’ > selecteer onze app > kies “Niet optimaliseren”.
 •     Herhaal stap 7 ook voor de app ‘Google Play services’ indien deze ook in de lijst staat.
 •     Indien van toepassing: Ga naar Instellingen > Apps > Alle apps > tik rechtsboven op knop met de 3 verticale puntjes > Systeem weergeven > selecteer de app Batterijbesparing in de lijst > kies Gedwongen stoppen.
 •     Indien stap 9 van toepassing: Mocht hier ook de optie Verwijderen of Deïnstalleren aanwezig zijn, dan de app Batterijbesparing verwijderen/deïnstalleren. Anders moet deze stap 9 na elke herstart van uw apparaat herhaald worden.
 •     Ga naar Instellingen > Locatie > Wi-Fi and Bluetooth scanning > zet de opties Wi-Fi scanning en Bluetooth scanning beiden AAN.
 •     Herstart het toestel.
 •     Ga naar Instellingen > Netwerk and Internet > WiFi > WiFi voorkeuren > zet de optie Schakel automatisch over naar mobiele gegevens AAN.
 •     Ga naar Instellingen > Weergave > Geavanceerd > zet de optie Slaapstand UIT.
 •     Ga naar Instellingen > Digital Welzijn & ouderlijk toezicht > verwijder onze app in de lijst.
 •     Herhaal stap 15 ook voor de app ‘Google play services’, verwijder ook deze uit de lijst.

 

 •     Ga naar Telefooninstellingen > kies Batterij & stroombesparing > selecteer Batterijverbruik > kies Optimalisaties negeren > SCHAKEL IN.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.

P30 Pro, P30, P30 Lite, Nova 5T, P20 Pro, P20, P20 Lite, Mate20 Pro, Mate20, Mate20 Lite, P SMART 2019, P SMART 2018, P SMART Plus, P SMART Z, P10 Plus, P10, P10 Lite, Mate10 Pro, Mate10 Lite, Mate9, Y7, Y6, Honor10, Honor Play

Huawei P40 (Lite)-toestellen worden helaas niet ondersteund, omdat deze toestellen geen gebruik (meer) maken van Google Play services.

Belangrijk STAP 1

Achterhaal eerst de Android – en bijbehorende zogenaamde EMUI versie op jouw Huawei telefoon. Dit is belangrijker dan jouw precieze toestelversie:

 • Tik Instellingen > Systeem > Over de telefoon

of:

 • Instellingen > Toestel-info > Software-info, daar staat het Android-versienummer. 

Als de Android versie 8.0.0 is (EMUI versie 8.0):

 • Kies Telefooninstellingen > Beveiliging & privacy > Locatietoegang. Zet Toegang tot mijn locatie AAN. Zet Locatie modus op “Hoge nauwkeurigheid”.
 • Kies Telefooninstellingen > Apps & meldingen > Toestemmingen > Uw locatie. Zoek de app op in de lijst en zet optie AAN.
 • Kies Telefooninstellingen > Apps & meldingen > Apps > Instellingen (wieltje onderaan) > Speciale toegang > Batterij optimalisatie negeren. Zoek de app op in de lijst. Kies “Toestaan”.
 • Kies Telefooninstellingen > Batterij. Zet de opties Energiebesparingsmodus en Ultra-energiebesparingsmodus UIT.
 • Kies Telefooninstellingen > Batterij > Starten. Zet de optie Automatisch beheren UIT. Zoek de app op in de lijst en tik 2x op de optie. Zet de opties Automatisch starten, Secundair opstarten en Uitvoeren op de achtergrond AAN.
 • Kies Telefooninstellingen > Batterij > Instellingen (wieltje rechtsboven). Zet optie Wifi actief houden in slaapstand op “Altijd”. Zet Stroom-intensieve prompt UIT.
 • Kies vierkante menuknop (naast ronde home en driehoek terugknop). Zoek de app op in de lijst. Tik slotje dicht.

Als de Android versie 8.1.0 is (EMUI versie 8.1 of 8.2):

 • Kies Instellingen > Beveiliging & privacy > Locatietoegang. Zet Toegang tot mijn locatie AAN. Zet Locatiemodus op Gebruik GPS, wifi en mobiele netwerken (“Hoge nauwkeurigheid”).
 • Kies Instellingen > Apps & meldingen > Toestemmingen > Uw locatie. Kies onze app uit de lijst en zet optie AAN.
 • Kies Instellingen > Apps & meldingen > Apps > Instellingen (wieltje onderaan) > Speciale toegang > Batterij optimalisatie negeren. Kies onze app. Kies “Toestaan”.
 • Kies Instellingen > Batterij. Zet de opties Energiebesparingsmodus en Ultra-energiebesparingsmodus UIT.
 • Kies Instellingen > Batterij > App opstartbeheer. Zet de optie Automatisch beheren UIT. Kies onze app uit de lijst en tik 2x op de optie. Zet de opties Automatisch starten, Secundair opstarten en Uitvoeren op de achtergrond AAN.
 • Kies Instellingen > Batterij > Instellingen (wieltje rechtsboven). Zet optie Houd wifi aan op “Altijd”. Zet Stroom-intensieve prompt UIT.
 • Kies vierkante menuknop (naast ronde home en driehoek terugknop). Bij verticale lijst van apps. Kies onze app uit de lijst van recente apps en tik slotje dicht. Bij horizontale lijst van apps. Kies onze app, trek iets naar beneden en laat los. Slotje verschijnt.
 • Kies Telefoonbeheer > Instellingen (wieltje rechtsboven). Zet optie Slim instellen UIT.
 • Kies Telefoonbeheer > Instellingen (wieltje rechtsboven) > Dataverbruik > Netwerktoegang. Zet Mobiele data, achtergrond en roaming AAN.

Als de Android versie 9.0 is (EMUI versie 9.0 of 9.1):

 • Kies Instellingen > Beveiliging & privacy > Locatietoegang. Zet Toegang tot mijn locatie AAN.
 • Kies Instellingen > Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen. Zet Wifi-scannen AAN.
 • Kies Instellingen > Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Locatiediensten. Indien aanwezig kies Google locatienauwkeurigheid . Kies Verbeteren AAN.
 • Kies Instellingen > Apps > Toestemmingen > Locatie. Kies onze app uit de lijst en zet optie AAN.
 • Kies Instellingen > Apps > Apps > klik op de knop met de 3 verticale puntjes bovenaan > kies Speciale toegang > Batterij-optimalisatie > selecteer bovenaan “Alle apps” > zoek onze app op > tik op ‘Niet toestaan’.
 • Kies Instellingen > Batterij. Zet de opties Prestatiemodus, Energiebesparingsmodus en Ultra-energiebesparingsmodus UIT.
 • Kies Instellingen > Batterij > App opstartbeheer. Zet de optie Automatisch beheren UIT. Kies onze app uit de lijst en tik 2x op de optie. Zet de opties Automatisch starten, Secundair opstarten en Uitvoeren op de achtergrond AAN.
 • Kies Instellingen > Batterij > Meer batterij instellingen. Zet optie Verbonden blijven wanneer apparaat slaapt AAN.
 • Kies vierkante menuknop (naast ronde home en driehoek terugknop) of veeg scherm van onder naar boven. Kies onze app uit lijst van recente apps, trek iets naar beneden en laat los. Slotje verschijnt.
 • Kies Optimalisatie > Dataverbruik. Zet optie Slimme databesparing UIT.
 • Kies Optimalisatie > Netwerktoegang > Geïnstalleerde apps. Kies onze app uit lijst. Zet opties Mobiele data en Wifi AAN.

Als de Android versie 10.0 is (EMUI versie 10.0):

 • Kies Instellingen > Locatie > Locatietoegang > Zet Toegang tot mijn locatie AAN.
 • Kies Instellingen > Apps > Apps > selecteer onze app > Permissies/Rechtenbeheer
 • > zet locatie-recht naar “Altijd toestaan”.
 • Kies Instellingen > Locatie > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen > zet Wifi-scannen en Bluetooth scannen AAN.
 • Kies Instellingen > Batterij > zet Prestatiemodus UIT.
 • Kies Instellingen > Batterij > zet Energiebesparingsmodus UIT.
 • Kies Instellingen > Batterij > zet Ultra-energiebesparingsmodus UIT.
 • Kies Instellingen > Batterij > Optimaliseren > stel in “Niet optimaliseren”.
 • Kies Instellingen > Batterij > App-opstartbeheer > zet optie Alles automatisch beheren UIT.
 • Kies Instellingen > Batterij > App-opstartbeheer > kies onze app > zet de optie “Handmatig beheren” AAN. Zet vervolgens de opties Automatisch opstarten, Secundair opstarten en Actief in de achtergrond AAN.

Of:

 • Kies Instellingen > Apps > selecteer onze app > Details van batterijgebruik > App-opstartbeheer > zet de optie “Automatisch beheren” UIT. Zet vervolgens de opties Automatisch opstarten, Secundair opstarten en Actief in de achtergrond AAN.
 • Kies Instellingen > Apps > Geavanceerd (onderaan) > selecteer Optimalisatie negeren > Selecteer Alle apps > zoek onze app op > tik op “Toestaan”.

Of:

 • Kies Instellingen > Apps > Apps > klik op de knop met de 3 verticale puntjes bovenaan > kies Speciale toegang > Batterij-optimalisatie > selecteer bovenaan “Alle apps” > zoek onze app op > tik op ‘Niet toestaan’.
 • Kies Instellingen > Batterij > Meer batterij instellingen. Zet optie Verbonden blijven wanneer apparaat slaapt AAN.
 • Kies Optimalisatie > Dataverbruik. Zet optie Slimme databesparing UIT.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Energiebesparende modus > Batterijoptimalisatie > zoek onze app op in de lijst > kies “Niet optimaliseren” > tik Opslaan.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie
 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterij optimalisatie > schakel over naar ‘Alle apps-lijst’ (Topmenu) > kies onze app > “Niet optimaliseren”.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Aanpasbare batterij > UITzetten.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > PowerMaster > Auto start manager > zet Auto start AAN voor onze app.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > PowerMaster > Batterijbesparende opties > zet de volgende opties UIT (indien aanwezig):
  • “Detect battery-draining apps”
  • “Auto deny apps from auto-starting”
  • “Clean up in suspend”
  • “Hibernate apps”