Waar is Ring Ring actief

Ring-Ring® is actief in heel Nederland (diverse steden en regio’s), ruim 13000 fiesters, meer dan 26,5 miljoen fietskilometers, 4,5 miljoen fietsritten en al meer dan 200 ondernemers.

Slimme en gezonde steden willen we allemaal. Door slim gebruik te maken wat we al hebben kunnen wij in Nederland de omslag vrij makkelijk maken.

De gemeenten Breda, Tilburg, Nijmegen, Malden, Almere, regio IJmond, Hilversum en Amsterdam hebben deze aanpak volop omarmd. Het zorgt voor verbinding, bewustwording van eigen keuzes en laat eenvoudig de voordelen zien die dit
meebrengt voor de eigen buurt.

“Door de inzet van Ring-Ring®, kunnen we vrij makkelijk en flexibel diverse beleidsdoelen aan elkaar verbinden. Denk aan participatie, armoedebestrijding, gezondheid en bewegen, vergroening en verantwoordelijkheid van bewoners. Zorgt eigenlijk logischerwijs voor een integrale aanpak.”
Ambtenaar Nijmegen

Het Ring-Ring®-concept is circulair, energiebesparend (op eigen kracht van A naar B), sociaal en heeft impact. Door alleen datgene te doen waar Nederlanders al super goed in zijn. Jong en oud, rijk en arm, zwart en wit. Fietsen als volwaardige transportkeuze.

Breda

Fiets vanaf 5 april mee met voor het goede doel! Met jouw fietskilometers help je Bredase kinderen die dit nodig hebben aan een fiets.

Meer weten

Hilversum

De gemeente is trots op haar inwoners en ondernemers en organisaties die zich binnen haar grenzen vestigden.

Meer weten

IJmond

De gemeente is trots op haar inwoners en ondernemers en organisaties die zich binnen haar grenzen vestigden.

Meer weten

Malden

Ons doel: 25 automobilisten uit Malden en omgeving die zich aanmelden en 40 keer de fiets pakken naar het werk, school of winkels. 

Meer weten

Nijmegen

We fietsten samen 1.000.000 fietskilometers en zorgden dat de Voedselbank duurzame voedselpakketten gaat inzetten.

Meer weten

Almere

De gemeente Almere is trots op haar inwoners en ondernemers en organisaties die zich binnen haar grenzen vestigden.

Meer weten

Amsterdam

De gemeente is trots op haar inwoners en ondernemers en organisaties die zich binnen haar grenzen vestigden.

Meer weten