Privacy Ring-Ring®

PRIVACYVERKLARING RING-RING® APP

Ring-Ring® neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring van Ring-Ring® staat omschreven hoe Ring-Ring® omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. De met een hoofdletter geschreven begrippen zijn gedefinieerd in deze Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden.

 • Wie is Ring-Ring®?

Ring-Ring® is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan Fietskilometers  voordelen te koppelen.

Ring-Ring® is de besloten vennootschap Ring-Ring B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1087DN) Amsterdam, aan de Bert Haanstrakade 142, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63050269.

 • Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Ring-Ring®?

Ring-Ring® App

Om je aan te kunnen melden voor de Ring-Ring® App dien je een persoonlijk Account aan te maken. Voor het aanmaken van een Account, vragen wij je om de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • vier cijfers van je postcode;
 • wachtwoord;
 • alias (naar keuze in te vullen);
 • iets over jezelf (naar keuze in te vullen);
 • profielfoto (naar keuze in te vullen);
 • meerkeuzevragen met betrekking tot jouw fietsgedrag: met welk voertuig reis je het meest en met welk voertuig reis je nooit?

Als je je hebt aangemeld voor de Ring-Ring® App, kun je in je Account de volgende informatie teruglezen:

 • aantal Fietskilometers;
 • aantal calorieën verbrand;
 • aantal CO2 uitstoot bespaard;
 • jouw fietsritten op de kaart op datum en tijdstip.

Locatiegegevens

Om je aantal Fietskilometers te kunnen meten, dient Ring-Ring® op de hoogte te zijn van jouw locatie. Daartoe dien je de Ring-Ring® App  te machtigen om toegang te krijgen tot de GPS- en WIFI-functie van jouw smartphone. Op basis van deze locatiegegevens kan Ring-Ring® jouw aantal Fietskilometers berekenen. Je kunt deze locatievoorziening ook altijd uitschakelen via de instellingen van je smartphone of door de sensing-optie in de Ring-Ring® App uit te zetten.

Automatisch gegenereerde gegevens

Teneinde de Ring-Ring® App optimaal te kunnen laten werken, heeft Ring-Ring® bepaalde informatie nodig. Ring-Ring® verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Ring-Ring® App.

Deze automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het besturingssysteem dat je gebruikt, het type telefoon dat je gebruikt en “cookies”. Ring-Ring® gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

 • Voor welke doeleinden zal Ring-Ring® jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

Ring-Ring® zal jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden;

 • om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, je fietskilometers bij te houden en jouw deelname aan eventuele campagnes mogelijk te maken;
 • om onderzoek te doen naar fietsgerelateerde onderwerpen;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Ring-Ring®, te reageren op je vragen of feedback en nieuwsbrieven toe te sturen indien je je daarvoor hebt aangemeld;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien nodig voor de dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden

Ring-Ring® kan informatie over fietsritten verstrekken aan derden te behoeve van onderzoek. Indien Ring-Ring® dat doet, zal zij gerandomiseerd 100 tot 500 meter van het begin- en eindpunt verwijderen, alvorens zij deze verstrekt aan derde partijen.

Ring-Ring® kan voorts je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ten slotte kan Ring-Ring® jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Contact door Ring-Ring®

Ring-Ring® wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Daartoe kan zij jou periodiek een nieuwsbrief versturen naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Mocht je geen e-mailberichten van Ring-Ring® willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de instellingen in de Ring-Ring® App of door een e-mail te sturen naar info@ring-ring.nu met in de onderwerpsregel ‘afmelden voor nieuwsbrief’. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Ring-Ring® aan jou wordt gestuurd opgenomen.

 • Cookies

Via de Ring-Ring® App kunnen wij gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op je smartphone opgeslagen. Cookies worden gebruikt om je gebruik van de Ring-Ring® App gebruiksvriendelijk te maken.

Cookies van Ring-Ring®

Ring-Ring® maakt gebruik van technische en functionele cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Deze cookies zijn nodig om de Ring-Ring® App op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Ring-Ring® App. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de in de Ring-Ring® App ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

 • Hyperlinks

De Ring-Ring® App kan hyperlinks bevatten waarmee je de Ring-Ring® App verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Ring-Ring® via de Ring-Ring® App worden verwerkt. Ring-Ring® accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 • Hoe lang bewaart Ring-Ring® jouw persoonsgegevens?

Indien je je account verwijdert, zal Ring-Ring® jouw Account blokkeren. De door jou tijdens je gebruik van de Ring-Ring® App verstrekte Gegevens zal Ring-Ring® ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de Gegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn. Ring-Ring® zal na beëindiging van je Account de ritgegevens bewaren voor het gebruik daarvan voor marktstudies en – onderzoek met betrekking tot fietsgerelateerde onderwerpen, alsmede voor statistische doeleinden. Van deze ritgegevens verwijdert Ring-Ring® gerandonimiseerd 100 – 500 meter van begin- en eindpunt.

 • Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Ring-Ring® zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je eigen Gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ring-Ring® over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@ring-ring.nu met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Ring-Ring® zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Ring-Ring® op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat Ring-Ring® je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Ring-Ring® zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Ring-Ring® je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 • Mogen minderjarigen gebruikmaken van de Ring-Ring® App?

Als je nog geen 16 jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers voordat je gebruikmaakt van de Ring-Ring® App.

 • Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Ring-Ring® App en/of via het door jou opgegeven e-mailadres. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 • Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar info@ring-ring.nu.

Veel fietsplezier!

 

Pin It on Pinterest

Share This