Pixel

  • Ga naar Telefooninstellingen > Apps en meldingen >  Geavanceerde >  Speciale app-toegang > Batterijoptimalisatie > schakel over naar ‘Alle apps-lijst’ (Topmenu)  > kies onze app > “Niet optimaliseren”.
  •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > kies onze app > Geavanceerd > Batterij > Achtergrondbeperkingen > zet beperkingen UIT (= Gebruik op de achtergrond kan niet worden beperkt).
  •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Aanpasbaar batterijbeheer > zet UIT.