Sony

Instellingen m.b.t. opslag en geheugen

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Opslag en geheugen > Smart cleaner > zet de schakelaar UIT.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Opslag en geheugen > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes > kies Geavanceerd > voeg onze app toe aan de ‘Whitelist’.

Instellingen m.b.t. STAMINA-modus

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Battery/Energiebeheer > STAMINA-modus > zet de schakelaar bovenaan UIT of selecteer “Nooit” > zet indien mogelijk ook Extented standby UIT > zet ook Extended usage UIT > zet ook Stamina clock UIT > klik op Apps actief in standby en voeg via “Applicaties toevoegen” onze app toe aan de lijst.
 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Ultra STAMINA-mode > zet schakelaar UIT of zet “ACTIVEREN” UIT.

Instellingen m.b.t. batterijoptimalisatie

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij/Energiebeheer > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes > kies Batterijoptimalisatie > kies bovenin voor Apps/Alle apps > kies in de lijst onze app > stel in “Niet optimaliseren”.

Of:

 •     Ga naar batterijoptimalisatie via: Telefooninstellingen > Applicaties > Speciale toegang.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps en meldingen > tik onderaan op Geavanceerde > kies Speciale toegang > selecteer bovenaan het scherm Batterijoptimalisatie > klik op de grote knop (“Niet geoptimaliseerd”) > kies ‘Alle apps’ > kies onze app > kies “Niet optimaliseren” .

Instellingen m.b.t. batterijbesparingsmodus

 •      Ga naar Telefooninstellingen > indien mogelijk: kies Netwerk & Internet > kies Data gebruik > kies Batterijbesparingsmodus > zet schakelaar UIT > indien mogelijk: selecteer Onbeperkte data toegang en voeg onze app toe.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > tik rechtsboven op de knop met de 3 verticale puntjes > Batterijbesparingsmodus > zet schakelaar UIT.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij/Energiebeheer >  klik op Batterijbesparingsmodus > zet schakelaar UIT of zet “ACTIVEREN” UIT.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batttery Manager > zet schakelaar UIT .
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij> Batterijbesparingsmodus > controleer of de schakelaar naast Automatisch inschakelen UIT staat > indien dat niet het geval is: Zet de drempel op een laag percentage, bijvoorbeeld “Op 15%”> zet de schakelaar naast Automatisch inschakelen UIT.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Aanpasbaar batterijbeheer > zet schakelaar UIT.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Scherm > Slaapstand > zet schakelaar UIT.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Batterij > Batterijverzorging > zet schakelaar UIT .

Instellingen m.b.t. permissies

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > selecteer onze app in de lijst > Machtigingen > zet alle permissies (waaronder “Locatie”) AAN.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps > kies onze app > zet Locatiepermissie op “Altijd”.

Of:

 •     Ga naar Telefooninstellingen > Apps & Meldingen > “Toon alle .. apps”. > kies in de lijst onze app > kies Machtigingen > zet alle schakelaars AAN.
 •     Of: Ga naar Telefooninstellingen > Apps & Meldingen > klik op “Toon alle … apps” > kies onze app in de lijst > Geavanceerd > Batterij > controleer of Achtergrondbeperking is ingesteld op “App kan de batterij op de achtergrond gebruiken” > indien Achtergrondbeperking is ingesteld op “Beperkt” dan klik op Achtergrondbeperking en kies ‘Verwijderen’.