Geplaatst door Janine

Wat kost een druppel benzine? Niets, mijn jongen

Ooh, druppel de jerrycan dan maar vol. Hoeveel CO2-uitstoot besparen fietsers? Niets mevrouwtje. Nou dat zullen we nog wel eens zien. Wat als elke fietser een auto zou zijn in onze steden? Hoe zou onze stad er dan bij liggen? Hoe zou het ruiken? Zou het er leuk wonen zijn? Met kinderen?

Nederland is uniek in de wereld om haar fietsgebruik. In gewone kleren. Dus als volwaardige reisoptie naar het werk. Toch neemt 50% de auto voor ritten onder de 7,5 km. Ondertussen besparen fietsers voor elke fietskilometer 150 gram CO2. Deze berekening komt uit een keurig gemiddelde uit deze twee bronnen: Actueel beeld van emissies van vervoerswijzen en Milieu Centraal: Fiets, Auto of OV.

Veel mensen hebben dagelijks een keus. De fietsers besparen met hun keus daarmee uitstoot van CO2.

Reken maar na?

Voor Ring-Ring® is dat in haar prille begin reeds 105.791 Fkm * 150 = 15.868.650 ton CO2 (16 ton)

En voor de FietsTelWeek bedroeg dit in een zeer regenachtige week maarliefst 2.088.115 Fkm * 150 = 313.217.250 ton CO2 (313 ton).

Dat keer 52 weken en dan alle fietsers meegeteld, die niet hebben meegedaan………………. En dan is Nederland nog steeds het vieste jongetje van de klas. Gegeven de potentie van het aantal nieuwe fietsers (die korte ritten die nu in de auto gaan), zie ik heel veel kansen!